/myicon.png What's on my mind

 
 
March 29, 2021
 
I had my daughter the time I'm too young to understand anything,
I worry for her too much now she grew up more than I was
 
"Nagkaroon ako ng aking anak na babae sa oras na
napakabata ko upang maunawaan ang anupaman,
nag-aalala ako para sa kanya ng sobra ngayon
lumaki siya nang higit pa sa akin"
 
 
 

 
 
 
 
February 23, 2021
The fear of death is what makes us alive - Dr. McCoy
 
 

 
 
February 21, 2021
 
If others disagree with your belief you don't need to show your color, simply be human
 
 

 
 
February 20, 2021
 
If you can't do what others can you don't need to show your empty head, try learning
 
 

 
 
 
February 15, 2021
 
I'm getting a hang out of you my new bestfriend Google, I'll try to keep up, Maraming Salamat
 
 
Not much but not bad, worth each penny I earned
 
 

 
January 24, 2021
 
"Once you've seen it, you'll never look the way it was before"
 
 

 
January 23, 2021
 
If ever I get frustrated and somehow hurt you with words it's because of my anger not caused by you or your weakness, it's because I am weak and fearful that you might not cope up with life when I'm gone
"Kung sakaling ako ay nabigo at kahit papaano ay nasaktan kita ng mga salita ay dahil sa aking galit na hindi sanhi mo o ng iyong kahinaan, ito ay dahil sa mahina ako at natatakot na baka hindi mo makaya ang buhay kapag nawala ako"
  womm-130123
 
 

 
 
 
 
 
January 14, 2021
Dear Google, I just want to say thank you for you have given me the opportunity to work harder on my website, I didn't realize that you will take time the time to see what I may offer to world of wide web, I will try my best to show more of what I can share to the world, Happy New Year 2021
/banner2.png
 
 

 
December 25, 2020
Yung pakiramdam ko parang kahapon lang lahat, May mga pangarap ako na nais ko mangyari o magawa na hindi nangyari dahil may mga dahilan na hindi maiwasan at kailangan ko gawin yung tingin ko nararapat,

Ang mga bagay na gusto ko sana gawin noon hindi naipagkaloob sa akin dahil sa pagkakataon di naangkop sa akin, na ngayon sa tingin ko kaya ko na gawin pero ang panahon naman ngayon ang di aangkop kahit kaya ko na ay hindi na rin napapanahon para sa akin,

Nakakalungkot isipin na sana naranasan ko ang mga iyon dahil pangarap ko iyon pero iba ang nangyari
"I feel like it's all just yesterday, I have dreams that I want to happen or do that do not happen because there are unavoidable reasons and I have to do what I think is right,The things I wanted to do then were not given to me because the opportunity did not suit me, now I think I can do it but the time now is not appropriate even if I can do it is not timely for me ,It is sad to think that I would have experienced them because it was my dream but something else happened"
 
 

 
December 21, 2020
How wonderful the universe is, I need to share this, "look up into the skies and see"
 

 
December 19, 2020
My definition of Wish list; Ideas that I find attractive and I wish to have even though I can afford it, for me it feels more precious to have by means of receiving from someone else
updated my website again and created a new page, check out my site map for updates :-)
 
 

Home MyBlog MyTamiya Sitemagic Gallery Contact Sitemap

 RICOTIVI "Thank you for checking the Ads"
 North Caloocan
Metro Manila Philippines
 Al Rabea District
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
 Hakuna Matata
 
Copyright 2021 ricotivi.com - best viewed on desktop mode
   /Sunrise2/Facebook.png  Follow us on Twitter  My Youtube