Google adsense now imposing Tax
Blog written in Filipino(Tagalog) and translated English by google.translate.com
Ehem, nakita ko na ito noong isang araw pa eh, hindi ko masyadong pinansin kasi akala ko wala lang, tapos bigla kong nakita sa mga ibang social media mukhang seryoso pala, kahit wala pa sa treshold ang payment ko sa adsense mas minabuti ko ng ayusin at magsubmit na rin ng impormasyon tungkol sa tax na ito, napansin ko na kahit pala wala ka sa bansang Amerika eh kailangan din na sumunod sa panuntunan nila sa Tax, natawa nalang ako kasi barya pa lang naman ang laman ng adsense ko pero mas mabuti na rin sumunod baka balang araw magkaproblema pa
Ehem, I saw it the other day, I didn't pay much attention because I thought there was nothing, then suddenly I saw on other social media that it looks serious, even though my adsense payment is not yet at the threshold, I'd better fix it and also submit information about this tax, I noticed that even if you are not in the United States, you also need to follow their Tax rules, I just laughed because my adsense is just coins but it's better also followed lest someday there will be more problems
 
Adsense Tax manage tax info
Ayon na nga, sinundan ko lang yung nakita kong mga paraan sa pag lagay ng mga detalye sa forms, tinignan ko rin kung papano ang ginawa ng iba sa ibang social media at napansin ko na ginamin nila yung W-8BEN form kaya ginaya ko din, ngayon ok na ang adsense ko at sa tingin ko nagawa ko naman yung dapat para tuloy tuloy lang ang pag gamit ko ng adsense, ayaw ko naman na mawala ang adsense ko kaya kailangan ko din sumunod
By the way, I just followed the methods I saw in putting the details on the forms, I also looked at how others did it on other social media and I noticed that they used the W-8BEN form so I also copied, now my adsense is ok and I think I did what I was supposed to do so that I can continue to use adsense, I don't want to lose my adsense so I also need to comply
 
Adsense Tax
 
Madali lang naman ang ginawa ko halos pangalan at address ko lang ang talagang nilagay ko doon sa form at may mga ilang checkbox lang na madali naman intindihin, basta pilii lang ninyo yung W-8BEN na form, wala din naman akong iclaim na kahit ano kaya ganun lang kadali yung pagkaka submit ko, so kung may adsense kayo mabuti ayusin nyo na rin yan baka kasi maging problema pa yan sa mga darating na panahon
It's easy, I just put my name and address on the form and there are only a few checkboxes that are easy to understand, as long as you just select the W-8BEN form, I also don't claim anything. That's how easy it is for me to submit, so if you have adsense, it's good to fix that as well, because it might be a problem in the future
 
My blog March 10 2021
 
/Sunrise2/Facebook.png  Follow us on Twitter  My Youtube

Home
| MyMind | MyQoutes | MyBlog | MyTamiya
MyMovies | MyMusic | MyVidoes | VidIlike
Montage | Simple | Sitemagic | Sketchup | My3d
MySoftware | Wishlist | forShare | Contact


Caloocan MM, RP | AlRabea Dist Riyadh, KSA 
Hakuna Matata
 Copyright 2022 ricotivi.com - best viewed on desktop mode
 RICOTIVI "Thank you for checking the Ads"